Proje Nedir?

Sinop’ta Temel Sektörlerin Rekabet Edebilirliğinin Artırılması Projesi, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanıyla Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından yürütülen bir Teknik Destek projesidir.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın öncülüğünde yerel paydaşların iş birliğiyle hazırlanan; inşaat ve müşavirlik bileşenleriyle birlikte toplam bütçesi 10,5 milyon Avro olan projenin paydaşları, Sinop İl Özel İdaresi, Sinop Belediyesi, Sinop Üniversitesi Vakfı, Sinop Ticaret ve Sanayi Odası, S.S. Sinop Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği ve Abalı Köyü Su Ürünleri Kooperatifi’dir.

Bölge ekonomisinde önemli bir yeri olan  su ürünleri/balıkçılık ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin desteklenmesi yoluyla; Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerini kapsayan TR82 Bölgesi’nin rekabet gücünü arttırmayı hedefleyen proje, işletmelerin üretim ve pazar koşullarını iyileştirerek, ekonomik katma değerlerini ve rekabet edebilirliklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Sinop’ta öne çıkan turizm ve su ürünleri sektörlerinde ekonomik potansiyelin harekete geçirilmesini odağına alan projenin, işletmelerin rekabet gücünün, verimliliğinin ve pazarlama etkinliklerinin iyileştirilmesine, AR-GE ve teknoloji altyapısının oluşturulmasına, istihdam imkanlarının geliştirilmesine ve  işletmeler arası iş birliği düzeyinin artırılmasına katkı sağlaması hedeflenmektedir.

31 Ağustos 2022 tarihinde başlayan proje, TR82 Bölgesi’nde uygulanmaktadır ve 24 ay devam ederek Ağustos 2024’de sona erecektir.