Su ürünleri/balıkçılık ve turizm  sektörlerinde sürdürülebilir bir ekosistemin oluşturulmasına katkıda bulunacak olan proje tamamlandığında,

  • Su Ürünleri İşleme, Şoklama ve Depolama Tesisi (SEANOP)’un  kurulmasıyla TR82 Bölgesi’nin su ürünleri/balıkçılık sektöründeki rekabet gücü artacak,
  • KOBİ’ler ve girişimciler, proje kapsamında hayata geçirilen KOBİ Destek Merkezi  aracılığıyla yüksek kaliteli iş danışmanlığı hizmetleri alacak,
  • Hazırlanan Turizm Master Planı, Kümelenme Analizi, Turizm Strateji Belgesi ve vizyon projeleri ile TR82 Bölgesi’nin turizm sektöründeki rekabet gücü artırılmış olacak.