Geleceğe

Yelken Açın !..

Geleceğe

Yelken Açın !..

Proje Hakkında

Sinop’ta Temel Sektörlerin Rekabetçiliğinin Artırılması Projesi

Sinop’ta Temel Sektörlerin Rekabetçiliğinin Artırılması Projesi, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanıyla Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından yürütülmektedir.

Kastamonu, Çankırı ve Sinop’taki su ürünleri ve turizm işletmelerinin üretim ve pazar koşullarının iyileştirilmesi suretiyle bölge ekonomisine sağladıkları katma değerin artırılmasını amaçlayan proje, bu sektörlerdeki KOBİ’lerin desteklenmesi yoluyla TR82 Bölgesi’nin rekabet gücünün geliştirilmesini hedeflemektedir.

Birlikte Daha Güçlüyüz

Su ürünleri ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’leri destekleyerek TR82 Bölgesi’nin rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz!

Tanıtım Filmini İzleyin

Amacımız; Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinde su ürünleri üreticilerinin ve turizm işletmelerinin üretim ve pazar koşulları ile pazar bağlantılarının iyileştirilerek ekonomik katma değer ve rekabet güçlerinin artırılmasıdır.

İşletmelerin rekabet gücünün, verimliliğinin ve pazarlama etkinliklerinin artırılmasına, AR-GE ve teknoloji altyapısının oluşturulmasına, istihdam imkânlarının ve işletmeler arası iş birliği düzeyinin geliştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz.

a) Su Ürünleri İşleme, Şoklama ve Depolama Tesisi (SEANOP)’un Hayata Geçirilmesi

b) KOBİ Destek Merkezi’nin Faaliyete Geçirilmesi

c) TR82 Bölgesi’nin Turizm Sektöründe Rekabet Gücünün Artırılması

Proje, su ürünlerine ekonomik değer kazandırılması ve turizm potansiyelinin geliştirilmesi yoluyla bölgeyi bir cazibe merkezine dönüştürecektir.

TR82 Bölgesi’nin su ürünleri/balıkçılık sektöründeki rekabet gücü artacak, KOBİ’ler ve girişimciler, yüksek kaliteli iş danışmanlığı hizmetleri alacak ve TR82 Bölgesi’nin turizm sektöründeki rekabet gücü artırılmış olacak.

SEANOP, su ürünleri alanında faaliyet gösteren tüm işletmelerin ortak kullanımına yönelik hizmetlerin sunulacağı bir su ürünleri işleme, şoklama ve depolama tesisidir.

Su ürünleri ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin bölgenin imkanlarından ve pazar fırsatlarından yararlanmalarını sağlamak için Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı bünyesinde kurulan bir merkezdir.

Hedefinizi Büyük Tutun

Hedefimiz daha güçlü ve
daha gelişmiş bir Sinop

Su ürünleri ve turizm işletmelerinin iş geliştirme ve girişimcilik faaliyetlerini desteklemek üzere KOBİ Destek Merkezi’ni kurarak faaliyete geçiriyoruz. İşletmelerin ihtiyaç duyacakları hizmetleri tasarlayarak başladığımız süreçte, Merkez’in kalite standartlarını oluşturuyor; KOBİ’lerin eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarını belirleyerek Merkez’in iş planlarını ve hizmet kılavuzlarını hazırlıyoruz.

Bölgenin bir diğer ekonomik değeri olan turizm  sektörünün canlandırılması için Turizm Master Planı, Destinasyon Tanıtım Stratejisi ve Kümelenme Yol Haritası’nın hazırlanması gibi pek çok çalışmanın yürütüldüğü projemiz ile bölgenin turizm potansiyelinin harekete geçirilmesini  hedefliyoruz. Bu bağlamda, bölgenin turistik imkanları hakkında farkındalık yaratmak, şehirlerin tanıtımı ve markalaşmaya katkı sağlaması amacıyla destinasyonlar için  tanıtım ve halkla ilişkiler kampanyaları geliştiriyoruz.

Sayılarla TR82 Bölgesi’ndeki temel sektörler

Rekabet Gücü %65

Turizm Potansiyeli %85

Üretim Hacmi %55

İhracat Hacmi %47

Önceliklerimiz

Proje Bileşenleri

 • Alt madde 1

 • Alt madde 2

 • Alt madde 3

Güncel

Haberler

 • 18Temmuz2024

  SEANOP Yönetim Kurulu Üyeleri İş Planı ve Hizmet Kılavuzları Hakkında Bilgilendirildi

 • 4Mart2024

  SEANOP İş Planı ve Kurumsal Plan Çalıştayı Yapıldı

 • 25Temmuz2023

  İlk Çalışma Ziyaretini Fransa’ya Gerçekleştirdik