Sinop’ta Temel Sektörlerin Rekabetçiliğin Artırılması Projesi aşağıda yer olan 3 temel faaliyet alanına odaklanarak çalışmalarını yürütmektedir:

1-Su Ürünleri İşleme, Şoklama ve Depolama Tesisi (SEANOP)’un Faaliyete Geçirilmesi

Bölgedeki balıkçılık ve su ürünleri KOBİ’lerine hizmet sunmak üzere, Sinop’ta Su Ürünleri İşleme, Şoklama ve Depolama Tesisi (SEANOP)’un kurulması projenin birinci faaliyet alanının en temel çıktısıdır. İnşaatı tamamlanan ve 2023 sonbaharında hizmete açılması planlanan SEANOP’un hayata geçirilmesi için pek çok faaliyet aşamalı olarak gerçekleştirilmektedir.

Bu kapsamda, işlenmiş deniz ürünleri için ulusal pazarların ihtiyaçları araştırılarak analiz edilmiş olup, hizmet türleri ve bu hizmetlere olan talebin belirlenmesi için KOBİ’ler arasında bir ihtiyaç analizi çalışmasına başlanmıştır. Ayrıca Sinop’ta planlanan Nükleer Santral yatırımının olası etkilerini ortaya koymak amacıyla balıkçılık ve turizm sektörlerine yönelik Sosyal ve Ekonomik Etki Değerlendirmesi çalışması gerçekleştirilmektedir. Birinci faaliyet alanı kapsamında, SEANOP’un iş planlarının hazırlanması ve personelinin hizmet sunum hedeflerine uygun olarak kapasitesinin geliştirilmesi de yer almaktadır.

2-KOBİ Destek Merkezi’nin Faaliyete Geçirilmesi

Bu faaliyet kapsamında, özellikle balıkçılık ve turizm alanında çalışan işletmelere eğitim ve danışmanlık hizmeti verecek olan KOBİ Destek Merkezi kurularak faaliyete geçirilecektir. KOBİ’ler için hizmet türlerini ve bu hizmetler için talep tahminlerini ortaya koyacak bir ihtiyaç analizi çalışması gerçekleştirilerek, bu analizin ışığında Merkez’in iş planları ve hizmet kılavuzları hazırlanacak; insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

3-TR82 Bölgesi’nin Turizm Sektöründe Rekabet Gücünün Artırılması

Bölge ekonomisinde önemli bir yer kapsayan turizm sektöründe rekabet edebilirliğinin geliştirilmesi ve potansiyelin maksimum düzeyde kullanılabilmesi için bölgenin Turizm Master Planı hazırlanacaktır. Ayrıca Sinop’un turizm tanıtım stratejisi ve turizm kümelenme analizi yapılarak küme yönetim yapısı kurulacak; bölgenin turistik imkanları hakkında farkındalık yaratmak, şehirlerin tanıtımı ve markalaşmaya katkı sağlamak amacıyla destinasyonlar için tanıtım ve halkla ilişkiler kampanyaları geliştirilecektir.